Home

Autismecoaching

 

 

Ruim 1 procent

Gelukkig is er in toenemende mate aandacht voor mensen met autisme. Kinderen worden steeds vroeger gediagnosticeerd, waardoor zij alle beschikbare begeleiding kunnen krijgen. Als jong volwassenen worden ze geholpen een volwaardige plaats in de maatschappij in te nemen en hun steentje daaraan bij te dragen. Als het maar enigszins mogelijk is worden ze opgenomen in het arbeidsproces, al of niet geholpen door een jobcoach.

Volgens de officiële cijfers heeft ruim 1 procent van de Nederlanders een vorm van autisme. Naar mijn mening hebben we het dan vooral over de eerdergenoemde groep gediagnosticeerde kinderen en jong volwassenen. In de hogere leeftijdsgroepen zal veel meer ongediagnosticeerd en dus niet meegeteld autisme voorkomen. Vooral de groep die aangeduid wordt met HFA blijft onder de radar. HFA staat voor Hoog Functionerende Autisten. Dat zijn mensen met autisme die, dankzij hun hoge intelligentie, (schijnbaar) redelijk tot goed kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Coping skills

Deze groep heeft, meestal onbewust, "coping skills" ontwikkeld die het mogelijk maken de tekortkomingen als gevolg van hun autisme maskeren. Bij die betrokkenen en hun omgeving is de term autisme helemaal niet in beeld. Dat lijkt prima, ware het niet dat "coping" hun autisme niet laat verdwijnen. Autisme beïnvloedt hun leven wel degelijk. Ze moeten immers heel hard werken om te functioneren zoals mensen zonder autisme dat op de automatische piloot kunnen. En zelfs dan vallen ze vaak toch op. Ze worden als medewerker en collega getypeerd als "moeilijk in de omgang" of "een beetje vreemd". Als gezinslid zijn ze vaak te weinig betrokken bij de sociale dynamiek van hun familie. Als echtgenoot zijn het vaak uitstekende "verzorgers", maar schieten ze tekort in de wederkerigheid die een gezonde relatie nodig heeft. Over het algemeen geldt dat de je meer negatieve gevolgen ervaart naarmate je dichter bij de mens met autisme leeft. Voor de problemen die partners van mannen met autisme ervaren bestaat zelfs een naam: Het Cassandra-syndroom.


Coaching

Coaching kan heel effectief zijn. De mens met autisme voelt zich eindelijk begrepen en krijgt hulp bij het ontwikkelen van zelfinzicht. Vervolgens kan vanuit die positie hulp worden geboden bij het leren beter te functioneren in sociale situaties. Wanneer het om werksituaties gaat kan coaching zich mede richten op de leidinggevenden en collega's. Lees hier meer over Autisme en Werk.

Voor partners van mensen met autisme is een programma "partnerbegeleiding" beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Organisatie en managementadvies richt zich op het maximaal benutten van de onmiskenbare talenten van veel mensen met autisme, Als de juiste voorwaarden worden geschapen kan een medewerker met autisme zijn salaris meer dan waard zijn. Daarbij kan het uitgangspunt zijn dat er al medewerkers met autisme in dienst zijn, maar ook het typeren van functies, die bij uitstek door mensen met autisme vervuld kunnen worden.

 

 

 

Search

 

 

 

 

 

Autismevriendelijk

Door het succesvol afronden van de opleiding "Autismevriendelijk coachen" mag Dick Molleman Coaching dit logo voeren.

 

Autismevriendelijkheid bestaat voor 90% uit duidelijkheid en voorspelbaarheid.

 

De overige 10% is gewoon vriendelijkheid.

 

 Inspiratie

 

Sociaal Plan B

Laatst sprak ik Ton (niet zijn echte naam). Mid-vijftig. Dertig jaar leraar geweest, maar sinds een jaar werkloos. Ontslagen vanwege een arbeidsconflict. Het afgelopen jaar heeft hij tevergeefs sollicitatiebrieven geschreven. Keihard botst hij op dat wat FNV Bondgenoten een ‘glazen plafond voor oudere werklozen’ noemt.

Lees Verder...

 

 media

In de media

Trouw: Autisme wordt niet herkend

RTL-nieuws: Autist krijgt vaak jarenlang verkeerde diagnose

Zomaar wat koppen naar aanleiding van het onderzoek onder de naam "Vanuit autisme bekeken". De conclusie van het onderzoek is duidelijk. Autisme wordt onvoldoende herkend. Mensen met autisme krijgen hun diagnose helemaal niet, of pas na gemiddeld drie hulpverleningstrajecten. Bij kinderen en jong volwassenen verbetert de situatie, maar veel volwassenen en ouderen met een vorm van autisme hebben daar zelf geen idee van. Klik op "lees verder" voor het volledige rapport. 

Lees verder...

cassandra

Het Cassandra syndroom


Het Cassandra syndroom (CADD: Cassandra Affective Deprivation Disorder) is genoemd naar de Griekse mythologische Cassandra, die door niemand werd geloofd. Naasten, maar ook collega's van mensen met autisme hebben ook vaak last van dit gevoel. Het syndroom gaat echter veel verder. Het gebrek aan wederkerigheid in een relatie met iemand met autisme kan leiden tot een gevoel van emotionele verwaarlozing. Bijna nooit met opzet, maar toch. De sociaal naaste omgeving van mensen met autisme blijft veelal buiten het beeld van de hulpverlening. Onterecht. Met name partners van mensen met autisme hebben baat bij begeleiding. Dick Molleman Coaching biedt i.s.m. ervaringsdeskundigen een programma van partnerbegeleiding aan.

Lees verder...

Copyright

Overname van (delen van) de inhoud van deze website is toegestaan, mits vermeldt dat www,dickmolleman.nl de bron is.

Contact

Dick Molleman Coaching

Moerbeigaarde 22

2723 AE  Zoetermeer

E-mail:  info@dickmolleman.nl