Home

Coping on the job

Medewerkers met autisme of medewerkers die dat etiket niet hebben, maar wel autistiform gedrag vertonen, lopen vaak tegen problemen op die te maken hebben met de sociale aspecten van het functioneren. Zij hebben moeite zich te verplaatsen in een ander en zijn zich niet bewust van persoonlijke, strategische of politieke gevoeligheden. Zij redeneren en acteren daardoor uitsluitend vanuit de inhoud van een probleem. Hoewel ze inhoudelijk meestal uitstekende argumenten hebben, wordt hun inbreng ervaren als rigide en als showstopper in elk creatief proces. Een veelbelovend idee kan door een een medewerker met autistiform gedrag op een detail, dat wellicht later kan worden aangepast, worden getorpedeerd. Dat hoeft maar een paar keer te gebeuren om de de betreffende collega zo min mogelijk bij dit soort processen te betrekken. Die begrijpt vervolgens niet waarom hij wordt genegeerd. Hij heeft het immers bijna altijd bij het rechte eind? Dick Moleman Coaching geeft niet alleen de medewerker inzicht in deze dynamiek, maar kan ook in de directe werkomgeving begrip kweken voor de manier waarop hun collega zich presenteert.

Mensen met autisme hebben soms moeite het werk te plannen en te organiseren. Dat heeft te maken met de wijze waarop informatie wordt verwerkt. De vergelijking met digitale informatieverwerking maakt dit wellicht duidelijk. Mensen met autisme verwerken informatie serieel. Pakketje A moet verwerkt worden voordat pakketje B kan worden opgepakt. Bij mensen zonder ASS verloopt de informatieverwerking parallel. Bij hen komen meerdere pakketjes informatie tegelijkertijd binnen, waarna een goed werkend filtreersysteem en een multitaskend brein alles verwerkt. Veel mensen met autisme beschikken over een hoge intelligentie, waardoor zij met hun denkwijze het tempo van hun omgeving kunnen bijhouden. Dat vergt echter heel veel inspanning, zeker als de informatie ongestructureerd wordt aangeleverd. Wij helpen medewerkers met autisme door bijvoorbeeld het aanleren van vaste werkpatronen optimaal zelf invloed uit te oefenen op de belasting van hun informatieverwerkingssysteem.

Op het terrein van intercollegiale relaties zijn medewerkers met autisme vaak buitenbeentjes. Samen lunchen, activiteiten buiten het werk en praatjes rond de koffiemachine  behoren niet tot de favoriete bezigheden. Schijnbare of daadwerkelijke desinteresse in het wel en wee van collega's wordt gezien als (negatieve) karaktereigenschap. Coaching richt zich op bewustwording van de medewerker met autisme en waar nodig informatievoorziening aan de werkomgeving.

 

 

 

Autismegerelateerde coaching

 

 

 

 

 

Klik voor meer informatie op het betreffende onderwerp

 

 

Wat is autisme, een visie

Autismecoaching

Autisme en werk

Partnerbegeleiding

 

Hoogbegaafde medewerkers met Autisme

Over hoogbegaafde collega's:

Hij weet echt alles over van alles. Dringt meteen door tot de kern van elk probleem. Weet altijd onmiddellijk waar de schoen gaat wringen. Hij is moeilijk aan te sturen. Met hem valt moeilijk samen te werken. het lijkt wel alsof het hem niet interesseert. Zeg dat maar niet tegen hem, want dat gaat hij uit zijn dak.

De hoogbegaafde over zijn collega's:

Ze snappen het niet. Ik heb toch gelijk, waarom negeren ze me dan. Gaan ze tegen mij zeuren over de manier waarop ik mijn inbreng lever, terwijl ze zelf dingen roepen die nergens op slaan. Ik moet mijn chef steeds uitleggen hoe de vork nu eigenlijk echt in de steel zit. Ik heb nu eenmaal geen zin in al dat "sociale geneuzel"

 

Zomaar wat uitspraken. Als sommige je bekend in de oren klinken zou je wel eens met hoogbegaafdheid te maken kunnen hebben.

Er zijn behoorlijk wat overeenkomsten tussen het gedrag van hoogbegaafde medewerkers en medewerkers met autisme. Ik sluit een overlap tussen die twee groepen ook zeker niet uit. Diagnose en etiketten zijn voor mij van ondergeschikt belang. Autistiform gedrag noem ik het, en ik richt me daarop en niet op het bestaan van een eventuele stoornis. Dick Molleman Coaching kan het functioneren helpen verbeteren door inzicht te geven aan de hoogbegaafde medewerker en door de werkomgeving voor te lichten over de bron van het "moeilijke gedrag" van hun collega.

 

 

Organisatie advies

Arbeidsorganisaties hebben vaker dan zij weten te maken met medewerkers met autisme. Hoog-functionerende autisten compenseren hun gemis aan sociale vaardigheden zo goed, dat niet zo snel gedacht wordt aan ASS. Die medewerkers zijn wel vaak buitenbeentjes, die als vreemd, rigide, ongeïnteresseerd, hard en/of lomp worden getypeerd. Ze zijn veelal goed in in wat ze doen, maar verstoren vaak de gewenste positieve groepsdynamiek in teams en afdelingen. Dick Molleman Coaching kan in spiegelsessies met leidinggevenden en directies inzicht geven in de oorzaken van communicatiestoringen met die medewerkers en advies geven over een meer effectieve aanpak. Een coachingstraject voor die medewerker(s) kan onderdeel uitmaken van de aanpak, maar dat hoeft niet.

Het takenpakket van werkorganisaties kan onderdelen bevatten die bij uitstek geschikt zijn voor uitvoering door mensen met autisme. Te denken valt een monotoon werk, waarbij desondanks grote concentratie vereist is. Of werk, waar oog voor detail onontbeerlijk is. Ook werk dat sterk logisch denken vereist komt in aanmerking. Het inrichten van de functies waarin dit soort taken wordt ondergebracht moet de talenten van de (toekomstige) medewerkers met autisme optimaal benutten, maar misschien nog belangrijker, moet zo min mogelijk aspecten bevatten die een beroep doen op de minder sterke vaardigheden van de medewerker met ASS. Dick Molleman Coaching kan helpen bij het bepalen van de haalbaarheid en het inrichten van organisatieonderdelen en functies.

Job Coaching

 

De job-coaching van Dick Molleman Coaching richt zich enerzijds op het helpen inrichten van de functie en werkplek van (toekomstige) medewerkers met autisme, waarbij optimaal functioneren het doel is, en anderzijds het verhogen van de inzetbaarheid in reguliere functies van mensen met autisme. Waar coping on the job zich richt op verbetering van een bestaande situatie is job coaching meer gericht op het bijdragen aan een zo goed mogelijke start van een nieuwe werksituatie.

 

Partnerbegeleiding

Partnerbegeleiding

Er komt gelukkig (maar te langzaam) steeds meer aandacht voor autisme. Ook de minder zichtbare vormen worden, vooral bij kinderen en jong volwassenen herkend. Voor zover de slinkende overheidsbudgetten het toelaten is er voor hen zorg en hulpverlening beschikbaar. Dat geldt in mindere mate voor volwassenen en ouderen met autisme, vooral omdat ze niet worden herkend. Nauwelijks aandacht is er voor de sociale omgeving van mensen met autisme. Er is wel een syndroom benoemd, maar daarmee alleen zijn de "Cassandra's" niet geholpen.


Het Cassandra syndroom (CADD: Cassandra Affective Deprivation Disorder) is genoemd naar de Griekse mythologische Cassandra, die door niemand werd geloofd. Naasten van mensen met autisme hebben vaak last van dit gevoel. Het syndroom gaat echter veel verder. Het gebrek aan wederkerigheid in een relatie met iemand met autisme kan leiden tot een gevoel van emotionele verwaarlozing. Bijna nooit met opzet, maar toch. Vaak gaan Cassandra's aan zichzelf twijfelen, aan hun wijze van communiceren, aan de rechtvaardiging van hun (emotionele) verlangens, etc. Depressiviteit behoort tot de mogelijke gevolgen.

De sociaal naaste omgeving van mensen met autisme blijft veelal buiten het beeld van de hulpverlening. Onterecht. Met name partners van mensen met autisme hebben baat bij begeleiding. Dick Molleman Coaching biedt i.s.m. ervaringsdeskundigen partnerbegeleiding aan. De mindset moet veranderen van "wat doe ik verkeerd" naar "ik ben wie ik ben en daar is niets verkeerd aan".

 

 

 

Search

 

 

 

 

 

Autismevriendelijk

Door het succesvol afronden van de opleiding "Autismevriendelijk coachen" mag Dick Molleman Coaching dit logo voeren.

 

Autismevriendelijkheid bestaat voor 90% uit duidelijkheid en voorspelbaarheid.

 

De overige 10% is gewoon vriendelijkheid.

 

 Inspiratie

 

Sociaal Plan B

Laatst sprak ik Ton (niet zijn echte naam). Mid-vijftig. Dertig jaar leraar geweest, maar sinds een jaar werkloos. Ontslagen vanwege een arbeidsconflict. Het afgelopen jaar heeft hij tevergeefs sollicitatiebrieven geschreven. Keihard botst hij op dat wat FNV Bondgenoten een ‘glazen plafond voor oudere werklozen’ noemt.

Lees Verder...

 

 media

In de media

Trouw: Autisme wordt niet herkend

RTL-nieuws: Autist krijgt vaak jarenlang verkeerde diagnose

Zomaar wat koppen naar aanleiding van het onderzoek onder de naam "Vanuit autisme bekeken". De conclusie van het onderzoek is duidelijk. Autisme wordt onvoldoende herkend. Mensen met autisme krijgen hun diagnose helemaal niet, of pas na gemiddeld drie hulpverleningstrajecten. Bij kinderen en jong volwassenen verbetert de situatie, maar veel volwassenen en ouderen met een vorm van autisme hebben daar zelf geen idee van. Klik op "lees verder" voor het volledige rapport. 

Lees verder...

cassandra

Het Cassandra syndroom


Het Cassandra syndroom (CADD: Cassandra Affective Deprivation Disorder) is genoemd naar de Griekse mythologische Cassandra, die door niemand werd geloofd. Naasten, maar ook collega's van mensen met autisme hebben ook vaak last van dit gevoel. Het syndroom gaat echter veel verder. Het gebrek aan wederkerigheid in een relatie met iemand met autisme kan leiden tot een gevoel van emotionele verwaarlozing. Bijna nooit met opzet, maar toch. De sociaal naaste omgeving van mensen met autisme blijft veelal buiten het beeld van de hulpverlening. Onterecht. Met name partners van mensen met autisme hebben baat bij begeleiding. Dick Molleman Coaching biedt i.s.m. ervaringsdeskundigen een programma van partnerbegeleiding aan.

Lees verder...

Copyright

Overname van (delen van) de inhoud van deze website is toegestaan, mits vermeldt dat www,dickmolleman.nl de bron is.

Contact

Dick Molleman Coaching

Moerbeigaarde 22

2723 AE  Zoetermeer

E-mail:  info@dickmolleman.nl